Lotspliktsguiden

OBSERVERA: Ett fartyg eller en bogserad enhet där samtliga lasttankar inte har gjorts rena eller gasfria efter lossning jämställs med ett fartyg eller en bogserad enhet som för last.